ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ไม่รู้ว่าควรเริ่มจากจุดไหนก่อนดี

โปรแกรมฟิตเนสที่เหมาะสมจะรวมการออกกำลังกายของ คาร์ดิโอ เวทเทรนนิ่ง ฟรีเวท และการยืดหยุ่น แต่การที่จะใช้แต่ละโปรแกรมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั้นจำเป็นต้องรู้ถึงสรีระของร่างกาย และท่าออกกำลังกายที่ถูกต้อง

ถ้าคุณยังไม่สามารถจับทิศทางการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ ผู้ฝึกสอนส่วนตัวสามารถให้คำแนะนำด้วยประสบการณ์ตรงในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามสรีระร่างกายของคุณ พร้อมให้คำปรึกษาในแต่ละโปรแกรม พร้อมการจัดทำตารางเวลาการฝึกร่างกายและปรับระดับการออกกำลังกาย ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของคุณ

ซึ่งจะช่วยให้คุณคุ้มค่าแก่เวลา ในการเข้ารับการออกกำลังกายกับเรา พร้อมทั้งป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นผิดท่า การออกกำลังกายอย่างมั่นใจและเพิ่มความทนทานให้กับกล้ามเนื้อ เพื่อสรีระที่สวยงาม