ทำไมออกกำลังกายแล้วยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง?

ถ้าออกกำลังกายเป็นเวลานานแล้วยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่ลดลง หรือ กล้ามเนื้อไม่เกิดและไม่คมชัด ด้วยโปรแกรมผู้ฝึกสอนส่วนตัวสามารถช่วยให้คุณได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากการออกกำลังกาย

 

เพราะผู้ฝีกสอนส่วนตัวจะทำการวิเคราะห์ตั้งแต่สรีระของคุณ อาหาร และ อุปกรณ์ร่างกาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการออกกำลังกาย โดยที่ทางผู้ฝึกสอนส่วนตัวจะแนะนำว่ากิจกรรมที่คุณทำอยู่นั้นเพียงพอหรือยังขาดส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับเป้าหมายในการออกกำลังกายของคุณ

ผู้ฝึกสอนส่วนตัวคอยให้คำแนะนำ พร้อมเป็นคู่บัดดี้ในการฝึกสอนอย่างถูกวิธีและพร้อมคอยเป็นกำลังใจ และส่งเสริมให้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายที่ชัดเจน คุ้มกับเวลาในการออกกำลังกาย