ท่านสามารถ แนะนำ พร้อมกับติชมเกี่ยวกับการให้บริการของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการ หรือจะแนะนำบริการเพิ่มเจิมให้แก่เรา  ซึ่ง “Fast Gym” นั้นขอน้อมรับทุกความคิดเห็นจากทางลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ใขในด้านต่างๆ